Nieuws

Opnieuw extra ruimte voor inzetten van vervangers bij ziekte

Dit jaar kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs weer gebruik maken van extra ruimte in de Wet werk en zekerheid voor het vervangen van zieke leraren. Net als vorig jaar kunnen ze van januari tot en met maart vervangers onder bepaalde voorwaarden onbeperkt inzetten. In verschillende regio’s zijn er echter toch problemen met vervanging door een tekort aan leraren.

De PO-Raad heeft in 2016 afspraken gemaakt die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In de maanden januari, februari en maart van 2018 geldt een uitbreiding van de ketenregeling voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs (en schoolbesturen in het openbaar onderwijs die ervoor hebben gekozen vervangingsbeleid toe te passen). Zij hoeven in die periode de arbeidsovereenkomsten van maximaal 14 kalenderdagen voor vervanging bij onvoorzien ziekteverzuim niet mee te tellen in de ketenregeling.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat er uiteindelijk een wettelijke uitzondering op de ketenregeling komt voor het vervangen bij ziekte in het primair onderwijs. Wanneer die uitzondering er ook daadwerkelijk komt is nog onduidelijk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat dit tot 2020 kan duren. De PO-Raad vindt dat schoolbesturen daar niet op kunnen wachten en doet haar best om ervoor te zorgen dat een nieuwe ketenregeling zo snel mogelijk wordt ingevoerd.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten