Nieuws

Uitvraag bij schoolbesturen over personeel niet in loondienst

Het ministerie van OCW zal op korte termijn een brief sturen naar alle schoolbesturen waarin wordt gevraagd deel te nemen aan een pilot rondom de uitvraag naar gegevens over personeel niet in loondienst (PNIL). Deze uitvraag volgt op de eerdere pilot van vorig jaar en krijgt volgend jaar een structureel karakter.

De bevindingen uit de pilot worden gebruikt om de structurele uitvraag te optimaliseren. Doel van de gegevensaanlevering PNIL is om inzicht te krijgen in de besteding van onderwijsgeld en in mogelijkheden om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. De gegevens bieden handvatten voor beleid en analyses voor OCW, maar geeft ook de sector zelf inzicht.

Tijdens de pilot en ook zodra de uitvraag structureel wordt, is er een helpdesk van DUO beschikbaar voor vragen. De contactgegevens staan in de brief die alle besturen ontvangen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten