Nieuws

PO-Raad deelt enthousiasme over aangepast beleggingsbeleid van ABP

ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Dit besluit past bij de oproep van de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW), waar de PO-Raad onderdeel van is, aan ABP om aantoonbare stappen te zetten in haar beleggingsbeleid.

In gesprekken met ABP heeft ZPW dit verzoek kenbaar gemaakt. Ook heeft ZPW hierover een brief gestuurd aan het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. ZPW ziet het recente besluit van ABP als een goede stap richting een ambitieuzer beleggingsbeleid.

ZPW is in 2019 opgericht en behartigt de gemeenschappelijke werkgeversbelangen van de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, universiteiten, onderzoeksinstellingen, universitair medische centra, gemeenten, provincies en waterschappen.

Meer informatie over het standpunt van ZPW over duurzaam en verantwoordbeleggen door ABP kun je vinden op de website van ZPW.