Nieuws

Wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel aangenomen in Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel is op 22 december 2022 aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. 

Het streven van het kabinet is dat de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 juli 2023 in werking treedt. Sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren en ABP werken aan een overgang naar een nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026. Hiervoor moeten de sociale partners komend jaar definitieve afspraken maken.

De PO-Raad is één van de partijen die aan tafel zit bij de onderhandelingen over de toekomstige ABP-pensioenregeling. De PO-Raad werkt daarbij samen met andere verenigingen die de werkgevers van de decentrale overheden en het onderwijs vertegenwoordigen. Die samenwerking krijgt vorm in de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW).

ZPW ondersteunt het belang van het nieuwe pensioenstelsel. Het stelsel, zoals opgenomen in het wetsvoorstel, lijkt een goede manier om de knelpunten van het huidige stelsel weg te nemen en het pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. De wijzigingen moeten er voor zorgen dat het pensioen op langere termijn betaalbaar blijft. Bovendien sluit het wetsvoorstel beter aan bij de eigentijdse arbeidsverhoudingen die de ZPW-sectoren nastreven.
 

Oudere leraar helpt kind