Nieuws

Controleer de leerlingtelling voor de bekostiging

De datum voor de leerlingtelling in het primair onderwijs wordt verplaatst van 1 oktober naar 1 februari. De telling van het aantal leerlingen op 1 februari 2022 is bepalend voor de bekostiging van kalenderjaar 2023. Het is belangrijk dat schoolorganisaties de telling goed controleren. 

In verband met de vereenvoudiging van de bekostiging is de teldatum van 1 februari voortaan bepalend voor de bekostiging van het volgende kalenderjaar. 

Schoolbesturen hadden dit jaar tot 8 april de tijd om de leerlingregistratie op orde te hebben en met DUO uit te wisselen. De PO-Raad kreeg van verschillende schoolbesturen het signaal dat het niet altijd gelukt is om de signalen en onjuistheden in de leerlingtelling vóór de prikdatum van 8 april op te lossen. Gevolg is dat het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt) niet juist zal zijn. Schoolorganisaties ontvangen rond 29 april het Ovt en kunnen eventueel bezwaar maken als de telling niet juist is. Dat kan tot zes weken na de verzenddatum van het overzicht. Kijk op de website van DUO hoe je dit kan doen.

Kinderen met vingers omhoog