Nieuws

Start verslagjaar 2023 en voorlichting over XBRL door DUO

Vanaf 7 maart 2024 is het XBRL Onderwijsportaal klaar voor het indienen van jaarrapportages van het verslagjaar 2023. DUO biedt ondersteuning via online voorlichtingsbijeenkomsten en vragenuurtjes over het gebruik van het XBRL Onderwijsportaal.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) organiseert twee online voorlichtingsbijeenkomsten en twee online vragenuurtjes om je te begeleiden bij het gebruik van het XBRL Onderwijsportaal. Gebruik de Teams-link om deel te nemen aan deze bijeenkomsten en vragenuurtjes. Deze is voor alle sessies hetzelfde. Aanmelden vooraf is niet nodig. Vragen voor de voorlichtingsbijeenkomsten kun je vooraf indienen via xbrl@duo.nl. Deze worden zoveel mogelijk tijdens de bijeenkomsten beantwoord.

Online bijeenkomsten

De eerste voorlichtingsbijeenkomst is op dinsdag 2 april van 10.00 - 11.30 uur. Deze is gericht op organisaties met minder ervaring in het aanleveren van jaarrapportages in XBRL. DUO geeft hier uitgebreide uitleg over het werken met het XBRL Onderwijsportaal. 

De tweede bijeenkomst, op donderdag 2 mei van 10.00 - 11.30 uur, richt zich op meer ervaren organisaties en behandelt veelvoorkomende fouten. Beide sessies bevatten een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. 

Daarnaast organiseert DUO twee vragenuurtjes waarbij mondelinge vragen kunnen worden gesteld. Niet behandelde vragen worden later toegevoegd aan de FAQ en beschikbaar gesteld. De vragenuurtjes staan gepland op:

•    Donderdag 30 mei van 10.00 - 11.30 uur
•    Donderdag 13 juni van 10.00 - 11.30 uur.

XBRL-controleservice

Als je al over de jaarrekening beschikt zonder controleverklaring, kun je de gegevens alvast invoeren en indienen bij DUO. DUO controleert de ingediende rapportage met een geautomatiseerde procedure en informeert jou per e-mail over eventuele benodigde aanpassingen. Mocht er toch een wijziging nodig zijn, dan kun je de rapportage aanpassen en opnieuw indienen. Herziene rapportages kunnen zo vaak als nodig worden ingediend, waarbij de laatste versie de eerdere vervangt. Dit bevordert het snel oplossen van onvolkomenheden en zorgt voor tijdige en correcte verantwoordingsgegevens voor de Inspectie van het Onderwijs en OCW. Voor vragen kun je terecht bij xbrl@duo.nl.
 


 

Klas luistert naar de juf