Nieuws

Tweede Kamer en minister kritisch op besteding van NPO-middelen

Tijdens een debat in de Tweede Kamer waren verschillende politieke partijen kritisch op de besteding van de NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs). Zo werden er vragen gesteld over de opbrengsten, de verantwoording van de middelen en de inhuur van commerciële partijen. Minister Wiersma geeft aan dat er meer zicht moet komen op de besteding van onderwijsgeld en de onderwijsresultaten, maar geeft ook aan dat we realistisch moeten blijven: “We moet vooral kijken hoe wij scholen kunnen helpen dit zo optimaal mogelijk te doen.” 

Werk in uitvoering

“Corona heeft een vergrootglas op het onderwijs gelegd,” benadrukte de minister. “De kwaliteit van ons onderwijs verslechtert al jaren, daarom wil ik ook dat het geld dat beschikbaar is ook beschikbaar blijft. En dat wij dit gebruiken voor het verstevigen van de basis.” Wiersma geeft aan dat het op dit moment nog werk in uitvoering is. Hij wil daarom kritisch kijken naar de manier waarop er aan de voorkant eisen zijn gesteld aan de NPO-middelen en is daarom in gesprek met de Algemene Rekenkamer om te kijken hoe we dit beter kunnen doen bij de plannen rondom de basisvaardigheden. 

De discussie rondom de besteding van de NPO-middelen is volgens de minister wel onderdeel van een fundamenteler debat over hoe het onderwijsgeld wordt besteed. “Dat is voor mij best een dilemma. Aan de ene kant wil ik recht doen aan hoe wij ons onderwijs organiseren, met vrijheid en autonomie. Aan de andere kant wil ik er zeker van zijn dat het onderwijsgeld goed wordt besteed.” Zo geeft de minister aan dat een stapeling van subsidiegelden ook niet ideaal is voor het onderwijs. “We moeten kijken hoe wij dit in de gewone bekostiging beter kunnen regelen. Daarover ben ik in gesprek met de Algemene Rekenkamer.” Verschillende politieke partijen uit oppositie en coalitie steunen deze kritische blik op de besteding van onderwijsgeld. De ChristenUnie geeft aan dat het ook belangrijk is om ook vertrouwen te hebben in het onderwijsveld: “We kunnen niet alles meten.” 

De minister, maar ook D66 zetten wel een kanttekening bij alle kritieken op de besteding van de NPO-middelen. Wiersma: “We moeten niet alleen kritiek uiten, maar vooral kijken hoe we het beter kunnen maken. Iedereen wilde dit geld graag en het onderwijs staat nogal voor wat uitdagingen.” D66 benadrukt dat uit het cohortonderzoek ook blijkt dat veel gelden wel goed besteed zijn en dat we dit ook terugzien in de resultaten. “Een deel van wat is bereikt is wel merkbaar in de scholen, maar niet meetbaar.” De minister geeft aan dat het geld in het tweede jaar beter verdeeld wordt. “Het komt meer terecht bij de leerlingen die dit het hardst nodig hebben.” 

Inhuur van commerciële bureaus

Vanuit verschillende partijen kwamen ook vragen over de inhuur van commerciële bureaus. Waarop de minister toezegde met meer cijfers te komen in de volgende NPO-rapportage in het najaar. Voor de zomer komt de minister in een brief terug op moties van de SP die voorafgaand aan NPO vroegen om deze inhuur te voorkomen. Ook de PvdA is kritisch en vindt dat de inhuur van commerciële bureaus een halt moet worden toegeroepen. De VVD geeft aan ook geen grotere rol voor commerciële bureaus te zien, maar vindt wel dat we realistisch moeten zijn en alle mensen en middelen moeten inzetten die kunnen bijdragen aan het wegwerken van achterstanden. 

Het hele debat terugkijken kan hier.

Juf legt meisje iets uit