Nieuws

Brede coalitie luidt noodklok: investeer in onderwijshuisvesting!

Een brede coalitie aan samenwerkingspartners roept het kabinet op nu écht werk te maken van onderwijshuisvesting. In een manifest vraagt de coalitie om een structurele jaarlijkse investering van minstens 730 miljoen euro voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen. 

Al jaren blijkt uit verschillende onderzoeken dat het slecht gesteld is met de Nederlandse onderwijshuisvesting. Dagelijks zit een groot deel van de 2,5 miljoen kinderen en 285.000 leraren, ondersteuners en schoolleiders in sterk verouderde, ongezonde en niet-duurzame schoolgebouwen. Ze zijn ongeschikt voor modern onderwijs waaraan iedereen kan deelnemen. Het gevolg: geen optimale leerresultaten. Bovendien vraagt de verduurzaming van schoolgebouwen om een grondige renovatie en vernieuwing van schoolgebouwen die niet van de grond komt, terwijl de energiekosten nog eens extra stijgen.  

Om aan alle maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs te werken, zijn goede, gezonde en duurzame werk- en leerplekken nodig. Een programmatische aanpak en structurele extra investeringen vanuit het Rijk zijn essentieel. De coalitie vraagt daarom een structurele jaarlijkse investering van € 730 miljoen, waarmee gemeenten en schoolbesturen goede en inclusieve schoolgebouwen kunnen realiseren.    

PO-Raadvoorzitter Freddy Weima: ‘Al jaren zitten veel te veel leerlingen en medewerkers in slechte schoolgebouwen die het onderwijs meer in de weg zitten dan dat ze het onderwijs ondersteunen. Ze zijn gebouwd voor klassikaal onderwijs, hebben geen ruimte voor individuele ondersteuning of zorg en hebben een bedompt binnenklimaat. Leerlingen kunnen soms zelfs helemaal niet naar school in de buurt omdat het gebouw niet toegankelijk genoeg is. Met deze brede oproep vragen we het kabinet nú aan de slag te gaan met gezonde, energiezuinige en inclusieve schoolgebouwen. Ondertussen zitten we niet stil. De onderwijssector en marktsector werken samen aan slimme standaardisatie en het voorspelbaar maken van de vernieuwing en renovatie die we op gang willen brengen.’ 

Het manifest is ondertekend door (op alfabetische volgorde): 

 • Algemene Onderwijsbond (AOb) 

 • Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) 

 • Binnenklimaat Nederland 

 • Bouwend Nederland 

 • Bouwstenen voor Sociaal 

 • Brancheorganisatie Kinderopvang 

 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 

 • CNV Onderwijs 

 • Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) 

 • FNV

 • GGD GHOR

 • Ieder(in) 

 • Jongpit 

 • LAKS 

 • Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs Huisvesting 

 • Lerarencollectief 

 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

 • Ouders & Onderwijs 

 • PO-Raad 

 • Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (sectorraad GO)   

 • Sectorraad Praktijkonderwijs (sectorraad Pro) 

 • Techniek Nederland 

 • Vereniging Nederlandse Gemeenten 

 • VO-raad 

Manifest Onderwijshuisvesting
Huisvesting afbeelding

Downloads

Manifest Goede Schoolgebouwen
PDF, 3.36 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten