Nieuws

Schoolbesturen en gemeenten ervaren drempels bij subsidieregeling ventilatie

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft eind vorig jaar 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Een mooie stap van het kabinet. Helaas ervaren schoolbesturen en gemeenten drempels in de huidige subsidieregeling, waarbij de eerste 100 miljoen euro van het totale bedrag vrijkwam. De PO-Raad, VO-raad en VNG vragen de minister dan ook in een brief om rekening te houden met de ervaringen van schoolbesturen en gemeenten als het tweede gedeelte van het geld beschikbaar komt.

Binnen de Commissie Samenwerkingsagenda overleggen schoolbestuurders en gemeenten met elkaar over de knelpunten rondom onderwijshuisvesting. Zij hebben moeite met de huidige subsidieregeling op twee punten:

  1. Geen integrale aanpak

Door subsidie te verstrekken voor het verbeteren van de ventilatie op scholen wordt gestuurd op een enkelvoudige oplossing, terwijl er behoefte is naar een integrale aanpak van schoolgebouwen waarbij bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar aanpassingen van het gebouw om passend onderwijs mogelijk te maken. Dit maakt een efficiënte en kostenbesparende verbetering van het schoolgebouw lastig.

  1. 70% eigen bijdrage is voor schoolbesturen en gemeenten niet op te brengen
    De subsidieregeling gaat uit van cofinanciering, waarbij het Rijk 30% van de kosten op zich neemt en gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk de overige 70% moeten financieren.De bekostiging voor schoolgebouwen schiet voor schoolbesturen nu al tekort, waardoor dit nu vaak ten koste gaat aan de inzet voor onderwijspersoneel. Bovendien zijn zij nooit bekostigd voor het realiseren van een ventilatie-installatie. Ook gaf minister Slob bij de beantwoording van Kamervragen over ventilatie aan dat een schoolbestuur alleen mag investeren, daar waar het geen verbouwing of renovatie betreft.

Ook gemeenten worstelen met budgetten voor onderwijshuisvesting, gezien de andere opgaven waar zij momenteel voorstaan. Financiële krapte zorgt ervoor dat er gemeenten zijn die de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van schoolbesturen ten aanzien van onderhoud en aanpassingen. Voor de huidige regeling zien zij vaak alleen de optie om de subsidieaanvraag te doen, zonder zelf bij te kunnen dragen in de bekostiging.

De PO-Raad, VO-raad en VNG vragen minister Slob daarom ook op een integrale aanpak gericht op onderwijskwaliteit en gezondheid en op energieneutrale en frisse schoolgebouwen.

Downloads

PDF, 73.68 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten