Nieuws

Vergoeding schoolgebouwen met veertig procent omhoog

Goed nieuws voor alle schoolbesturen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verhoogt de normbedragen uit de modelverordening onderwijshuisvesting met veertig procent. De afgelopen jaren overschreden sommige gemeenten de normvergoeding al, omdat deze bij lange na niet toereikend was om goede schoolgebouwen van te kunnen betalen. De PO-Raad heeft hierover dan ook al veelvuldig aan de bel getrokken bij de VNG en het Rijk.

,,Het heeft even geduurd, maar hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee”, reageert vicevoorzitter van de PO-Raad Anko van Hoepen. Hoewel steeds meer gemeenten de afgelopen jaren op eigen initiatief de normen al naar een meer reëel niveau hadden aangepast, waren er ook schoolbesturen die te maken hadden met gemeenten die aan de oude normvergoeding vasthielden, ondanks de stijgende prijzen als gevolg van de aantrekkende markt. En de gemeenten die de vergoeding al wél ophoogden, deden dat zeker niet met veertig procent, laat de PO-Raad weten aan NOS

‘Eindelijk voldoen aan minimale eisen’

Gemeenten hebben de zorgplicht om een bedrag beschikbaar te stellen waarmee schoolbesturen met hun gebouwen ten minste kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Van Hoepen: ,,Met de nieuwe normvergoeding wordt het eindelijk mogelijk om aan die wettelijke minimumeisen te kunnen voldoen.” 

Enige realiteitszin is echter ook op zijn plaats. Met het verhogen van de normvergoeding komt er geen extra geld vanuit het Rijk. De gemeenten moeten hun geld alleen anders uitgeven. Voor gebouwen die voldoen aan het Kwaliteitskader (waarin VNG, Ruimte-OK en PO-Raad het gewenste niveau hebben vastgelegd) is bovendien nóg meer geld nodig, bepleit Van Hoepen. ,,En dan hebben we het echt niet over top of the bill-gebouwen. Dan moet je denken aan multifunctionele inzetbaarheid, rolstoeltoegankelijkheid, duurzaamheid en moderne klimaattechniek.”

Achterstand wegwerken 

Het probleem is niet in één klap opgelost, benadrukt Van Hoepen. Door de jarenlange te lage rijksvergoeding richting zowel schoolbesturen als gemeenten, hebben schoolbesturen grote achterstanden opgebouwd in het vervangen en renoveren van hun gebouwenbestand. ,,Er is dus nog een lange weg te gaan, maar dit is wel een heel belangrijke stap op weg naar schoolgebouwen die recht doen aan de ambities die we hebben met het Nederlandse onderwijs.”

Systeem aanpassen

Daarnaast wijst de PO-Raad op een knelpunt in het systeem. Op dit moment worden de normbedragen jaarlijks achteraf geïndexeerd. In 2020 moeten alle nieuwe scholen voldoen aan de Beng-norm (Bijna Energie Neutraal), maar doordat de normvergoeding altijd achterloopt, worden schoolbesturen niet gestimuleerd te investeren met het oog op de Beng-norm. De PO-Raad is met de VNG in gesprek over aanpassing van dit systeem.

Daarnaast zijn de gesprekken met VNG en de VO-raad over de uitwerking van plannen voor een juridische status voor het Integraal Huisvestingsplan en renovatie in een afrondende fase. Ook praten de partijen over een oplossing voor de leegstand van gebouwen.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten