Diversiteit en inclusief werkgeverschap

Een inclusieve werkomgeving waarin alle werknemers tot hun recht komen, versterkt een schoolorganisatie. Met een lerarenteam dat een afspiegeling van de samenleving is, maakt de organisatie zo goed mogelijk gebruik van diverse talenten en geeft ze invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het onderwijs. 

Een van de belangrijke thema’s voor de komende jaren is diversiteit op de werkvloer. Als we de werkvloer meer divers maken, maken we het beroep leraar aantrekkelijker.  

  • Meer mannen voor de klas  

  • Meer culturele diversiteit 

  • Meer plek voor mensen met een arbeidsbeperking (via de banenafspraak - zie hieronder).

De PO-Raad werkt samen met het ministerie van OCW, Meestert!, het LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs) en de Vereniging Hogescholen in de Alliantie Divers voor de klas. De samenwerking is bedoeld om werk te maken van diversiteit en inclusief werkgeverschap in het primair onderwijs en in de lerarenopleidingen. 

man voor de klas

Definities

Het concept diversiteit gaat over alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Het legt de nadruk op de aantallen van bepaalde groepen in de organisatie – bijv. hoeveel vrouwen, personen met een andere culturele achtergrond, LHBT-ers – en hoe deze aantallen te laten groeien. Bij inclusie gaat het om hoe je met die diversiteit omgaat: hoe zorg je dat groepen zich gewaardeerd en onderdeel van de organisatie voelen, zodat een gezond en veilig werkklimaat ontstaat.

  • Lees meer over differentiatie in functies en diversiteit in schoolteams op de pagina strategie in functies.

Banenafspraak 

In 2015 trad de Participatiewet in werking. Deze geeft mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief op een reguliere baan. Uit deze wet is de zogenaamde banenafspraak voortgekomen.  

De banenafspraak betekent dat alle werkgevers in Nederland de opdracht hebben om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat geldt ook voor werkgevers in het onderwijs. Dankzij deze wet kunnen leerlingen uit ons eigen voortgezet speciaal onderwijs (vso) een plek op de arbeidsmarkt krijgen. De PO-Raad verbindt zich daarom graag aan dit doel.