Strategische functies

Een sterk onderwijsteam heeft eens mix aan kwaliteiten en functies. Om dit te realiseren, moet de onderwijsvisie van de school worden vertaald naar een visie op de gevraagde specialismen. De centrale vraag is: welke functies zijn er nodig om het onderwijs binnen onze organisatie - nu en in de toekomst - goed te kunnen verzorgen? 

Een loopbaan binnen het primair onderwijs biedt veel mogelijkheden. Groeimogelijkheden gaan niet alleen over een hogere functie, maar ook over afwisseling, verbreding en verdieping in het werk. Dit kan door specialistische functies of juist door een brede functie met de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling van de school.

Strategische functie bepalen 

Door een strategisch personeelsbeleid ontstaat er ruimte voor groei en (loopbaan)perspectief. Dat draagt bij aan individueel werkplezier, aan de onderwijskwaliteit en aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers op school. Bovendien helpt een strategische blik je ook om een (dreigend) personeelstekort het hoofd te bieden. 

Maar hoe bepaal je die strategische functies? Ga daarvoor een dialoog aan met werknemers over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functies binnen de organisatie. De PO-Raad heeft voorbeeldfuncties ontworpen die kunnen helpen bij deze dialoog. 

Lees ook: Lerarenfunctie: Wat is het grootste verschil tussen een leraar LB, LC en LD?

bijscholen

Wat doet de PO-Raad? 

Samen met schoolleiders en leraren heeft de PO-Raad voorbeeldfuncties ontwikkeld voor leraren en onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast ondersteunen we schoolbesturen bij het uitrollen van strategische personeelsplanning met tools en praktische ondersteuning. 

Meer over functies, functiewaardering en voorbeeldfuncties in het po