Nieuws

Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam stuurt brief aan onderwijsprofessionals over aanpak lerarentekort

Het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Amsterdam stuurde vandaag een brief aan de Amsterdamse onderwijsprofessionals over de plannen van het BBO om het lerarentekort in de hoofdstad aan te pakken. De PO-Raad vindt het goed dat de betrokken bestuurders de brief hebben verstuurd en dat zij snel met de scholen en vakbonden in gesprek gaan.  

Eerder deze week ontstond ophef over een interview in het Parool met drie bestuurders uit het BBO. Door het interview ontstond de indruk dat de schoolbestuurders niet langer inzetten op een bevoegde leraar voor de klas. In een brief van het BBO aan de Amsterdamse onderwijsprofessionals laten de bestuurders weten dat dit niet het geval is: “Wij willen benadrukken dat de bevoegde leerkracht de kern van ons onderwijs is en blijft. Onderwijs geven is een mooi, maar ook uitdagend vak waarvoor kwalificatie een vereiste is. Dat besef en principe blijft voor ons als een paal boven water staan”.  

De bestuurders benadrukken in de brief ook dat zij graag in gesprek gaan met de medewerkers van de scholen: “Het blijven zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, is een grote opgave in deze ingewikkelde tijd. Maar zal altijd ons enige doel zijn en blijven. Daar hebben we jullie inzet, creativiteit en ideeën onverminderd bij nodig. We blijven hierover met elkaar, scholen én bestuur, in gesprek, zoals we dat gewend zijn.”

PO-Raadvoorzitter Freddy Weima: “We moeten er samen alles aan doen om de personeelstekorten in het onderwijs te bestrijden. Ook voor de PO-Raad geldt: een bevoegde leraar voor de klas is altijd het uitgangspunt. Tegelijkertijd vraagt de huidige situatie om onorthodoxe maatregelen; kinderen naar huis sturen is wat ons betreft geen aanvaardbaar alternatief. Het is goed dat de Amsterdamse schoolbesturen benadrukken dat ze in gesprek gaan met de scholen en vakbonden over de mogelijkheden die er zijn om de personeelstekorten te bestrijden. Indien gewenst spelen wij daar als PO-Raad graag een rol in.”

Schrijven aan tafel

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten