Nieuws

Leerkrachten positief over de effecten van werkdrukmiddelen

De inzet van het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting. Een meerderheid van de ondervraagde leerkrachten zegt persoonlijk een (sterk tot enigszins) lagere werkdruk te ervaren door de inzet van dit budget. Het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord wordt het vaakst besteed aan de inzet van één of meer (extra) onderwijsassistent(en). Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek naar het Werkdrukakkoord dat eind februari/begin maart is uitgevoerd onder bijna zeshonderd leerkrachten in het basisonderwijs.

In februari 2018 sloot het PO-Front (PO-Raad en vakbonden) en onderwijsminister Arie Slob het Werkdrukakkoord. Elke basisschool heeft dit schooljaar (2018/2019) recht op 155 euro per leerling in het kader van dit Werkdrukakkoord. De school mag zelf bepalen hoe dit bedrag te besteden. Van alle ondervraagde leerkrachten weet 91% hoe het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord op hun school is/wordt besteed. Van deze groep zegt 63% dat de inzet van dit budget een (positief) effect heeft op hun persoonlijke werkdruk: zij zeggen een enigszins of sterk lagere werkdruk te ervaren door de inzet van dit extra budget. Een derde (33%) ervaart persoonlijk (nog) geen lagere werkdruk door de inzet van het extra budget.

Extra budget vaak besteed aan onderwijsassistenten

Aan de leerkrachten die weten hoe het extra budget vanuit het Werkdrukakkoord op hun school is/wordt besteed (91%), is ook gevraagd waaraan hun school het extra budget uitgeeft. De meerderheid van de leerkrachten (54%) geeft aan dat dit extra budget wordt uitgegeven aan de inzet van (extra) onderwijsassistent(en). Daarnaast geeft een derde van de leerkrachten aan dat het budget wordt uitgegeven aan groepsleerkrachten (32%) en vakleerkrachten (eveneens 32%), zoals een gymleerkracht of een leerkracht voor creatieve vakken. Bijna één op de vijf leerkrachten (18%) geeft aan dat het budget aan teamondersteuners (bijvoorbeeld een conciërge) wordt besteed en één op de tien geeft aan dat het extra budget wordt gebruikt om te investeren in meer en/of betere ICT-middelen.

Kritische houding van leerkrachten blijft desondanks overeind

Van de leerkrachten heeft de helft (49%) er geen vertrouwen in dat onderwijsminister Arie Slob de komende jaren actief zal blijven werken aan het verlagen van de werkdruk, 16% heeft daar wel vertrouwen in. Een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond zegt in dagblad Trouw: ,,Dit was een grote stap die nodig was in het basisonderwijs en het is mooi dat het helpt. Maar het is nog lang niet genoeg. Daarom stonden we vorige week weer op het Malieveld."

Update: 3000 fulltime werknemers erbij

Onderwijsminister Arie Slob meldt een paar dagen later (op 23 maart) op zijn Facebook-pagina dat er in het totaal in het primair onderwijs een toename is van 3000 fulltime werknemers. De minister wijdt de toename toe aan het werkdrukakkoord en maatregelen in het kader van het lerarentekort. "Gelukkig zijn er hoopvolle signalen dat de maatregelen die we al genomen hebben zinvol zijn", aldus de minister. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat de betreffende cijfers op 1 april publiceren.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten