Nieuws

Onderwijsraad: Pijnlijke keuzes nodig vanwege lerarentekorten

De lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs zijn hardnekkig en ongelijk verdeeld. Daarvoor waarschuwt de Onderwijsraad in de verkenning ‘Schaarste schuurt’. De PO-Raad is positief over deze verkenning. ,,Er gebeurt al veel om de personeelstekorten in het onderwijs te verminderen, maar we weten ook dat het niet genoeg is’’, zegt voorzitter Freddy Weima. 

Het onderwijs heeft al langere tijd te maken met lerarentekorten, schrijft de Onderwijsraad. Hierdoor ontstaat langdurig veel druk op scholen en komt het onderwijs in de knel. De werkdruk neemt toe en er zijn risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelkansen van vooral sociaal kwetsbare leerlingen. Als juist kwetsbare leerlingen harder worden geraakt door het lerarentekort, werkt dat als een katalysator voor ongelijke onderwijskansen en sociale ongelijkheid. 

Weima: ,,De Onderwijsraad zegt terecht dat we consistent en duurzaam overheidsbeleid nodig hebben. De raad zegt dat structureel toereikende en adequate financiering van de rijksoverheid nodig is om de personeelstekorten het hoofd te bieden op een manier die past bij de scholen. Dat onderschrijven wij. Zoals de Onderwijsraad zegt moet het kabinet stoppen met losse subsidies en allerlei extra taken.’’ 

Twee richtingen 

In de verkenning geeft de Onderwijsraad een aanzet voor handelingsopties om onderwijs te kunnen blijven verzorgen als er minder leraren beschikbaar zijn. De raad verkent opties in twee richtingen. Dit zijn ingrijpende opties met grote implicaties voor het beroep van leraar, onderwijskwaliteit en kansengelijkheid. Weima: ,,De Onderwijsraad geeft aan dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Dat herkennen wij. Wij gaan graag de discussies aan, waarbij we zeker ook in gesprek willen met de vakbonden.’’ 

Het eerste spoor van de Onderwijsraad is beperking van het onderwijsaanbod in inhoud en tijd. Weima: ,,Het is goed om te kijken naar een beperking van de onderwijstijd. Dat kan echter alleen als er keuzes worden gemaakt in het curriculum met een focus op basisvaardigheden en bredere vorming van kinderen.’’ 

In het tweede spoor pleit de Onderwijsraad voor een andere organisatie van het werk in scholen en een andere inzet van mensen en middelen. Weima: ,,Wij gaan ook hierover graag het gesprek aan. Veel scholen zijn hier - soms noodgedwongen - mee aan de slag gegaan, dat heeft resultaten opgeleverd. We kunnen van elkaar leren. We moeten daarbij zorgen dat de leraar er écht is voor zijn eigenlijke werk. ‘Tijd voor focus’ noemde de Onderwijsraad dat eerder en het is ook een belangrijk punt in de strategische agenda van de PO-Raad.’’

Overleg in lerarenkamer

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten