Nieuws

Leraren- en schoolleiderstekort wordt opnieuw in kaart gebracht 

In 2021 is een nieuwe methodiek ontwikkeld om het tekort aan leraren en schoolleiders te registreren. Hierbij zijn voor het eerst ook de verborgen tekorten in kaart gebracht. Ruim de helft van alle scholen heeft vorig jaar deelgenomen. Ook dit jaar ontvangen alle scholen een uitnodiging. De PO-Raad hoopt op een nog hogere respons en vraagt haar leden om deel te nemen. 

De methodiek is ontstaan in samenwerking tussen schoolbesturen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere, onderzoeksbureau Centerdata en het ministerie van OCW. Deze methodiek brengt zowel de openstaande als de verborgen vacatures in kaart. Van een verborgen vacature is sprake wanneer een school een oplossing voor een formatieprobleem gevonden heeft, op een manier die eigenlijk niet wenselijk is. Bijvoorbeeld een onderwijsassistent of een stagiair voor de klas. Ook wordt niet alleen het landelijk tekort in beeld gebracht, maar ook de regionale verschillen.

Wat vraagt de PO-Raad van schoolbesturen? 

Scholen ontvangen in de eerste week van oktober een e-mail van onderzoeksbureau Centerdata met een link om de tekorten op schoolniveau op te geven. Het schoolbestuur ontvangt via Centerdata een link naar een online omgeving. Hier kunnen de ingevulde gegevens en resultaten eventueel aangevuld worden. Daarna kan het bestuur de resultaten definitief verzenden. De looptijd van dit onderzoek bedraagt twee weken. Schoolbesturen kunnen helpen door deelname onder schoolleiders te stimuleren. In december 2022 worden de resultaten gepubliceerd. 

Vragen? 

Lees de veelgestelde vragen & antwoorden.  

Oudere leraar helpt kind

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten