Nieuws

Cijfers personeelstekort benadrukken belang van Deltaplan

Het personeelstekort is wederom toegenomen, dit blijkt uit de Kamerbrief lerarenstrategie die zojuist aan de Kamer verstuurd is. Zo blijkt dat de tekorten met name zijn toegenomen in de grote steden, in het gespecialiseerd onderwijs en op scholen met een hoog aandeel kwetsbare leerlingen. De PO-Raad vindt deze uitkomsten droevig, maar helaas niet verrassend. ‘Dit toont wederom aan dat er een deltaplan moet komen’, aldus voorzitter Freddy Weima. 

Eerst even de belangrijkste cijfers op een rij:  

  • Het lerarentekort is toegenomen tot 9800 voltijdsbanen (100 meer dan in 2022). Dit is 9,7 procent van de totale werkgelegenheid. 
  • In de grote steden is het tekort met 2,8 procent toegenomen tot gemiddeld 18 procent. 
  • Het schoolleiderstekort is toegenomen tot 13,8 procent (2022: 13,1 procent).
  • In de grote steden is dit maar liefst 21,2 procent (2022: 14,6 procent).

Er zijn in vergelijking met 2022 meer scholen die geen tekorten hebben. Keerzijde is dat het aantal scholen met een tekort groter dan 30 procent ook is gestegen. Het tekort is dus nog meer onevenredig verdeeld dan het afgelopen jaar. 

Aantrekkelijke sector

Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van de sector. Zo is de loonkloof met het voortgezet onderwijs gedicht en zetten schoolorganisaties zich hard in voor behoud van personeel. Uit recent onderzoek blijkt dat medewerkers in het primair onderwijs tevreden zijn over hun werk. De demissionaire ministers van onderwijs schrijven bovendien dat analyses aantonen dat het aantal startende leraren dat na een jaar stopt lager ligt dan veelal wordt gedacht. Men is doorgaans tevreden over hun baan en de begeleiding. Tot slot onderschrijft de PO-Raad het belang van een stagevergoeding en staat dan ook achter het voorstel voor een bijdrage vanuit OCW voor een volgend kabinet.

Strategisch HR: stimuleren in plaats van wettelijk verankeren

In de brief schrijven de ministers ook over het wettelijk vastleggen van Strategisch HR. Onnodig, vindt de PO-Raad. Verschillende onderzoeken geven geen aanleiding voor aanvullende wetgeving bovenop de vele regels die al gelden in het primair onderwijs. Het wettelijk vastleggen zorgt voor onnodige administratieve lasten en verantwoording.     

Onderwijsregio’s

Ten aanzien van de onderwijsregio’s benadrukt de PO-Raad dat de focus nu vooral moet liggen op de lerende aanpak en de lessen die we uit de praktijk ophalen. De gemeenschappelijke opgave in de regio moet centraal staan, niet het zo snel mogelijk optuigen van een nieuwe structuur.

Oproep tot Deltaplan

,,Een structureel probleem als het lerarentekort vraagt om structurele bekostiging, terwijl de afgelopen kabinetten teveel vertrouwen hebben gehad in tijdelijke subsidies. Daarom hebben we samen met de VO-raad en de onderwijsvakbonden opgeroepen tot een nieuw Deltaplan dat over vele jaren wordt uitgerold: we moeten de tekorten duurzaam aanpakken, en dat kan alleen als er over een enkele kabinetsperiode heen wordt gekeken”, aldus Freddy Weima, voorzitter PO-Raad. 

Meer lezen?

Download de Kamerbrief en de rapporten over de personeelstekorten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs via de website van de Tweede Kamer.

 

 

Meubilair

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten