Nieuws

Sociale partners vragen om structurele bekostiging voor stagevergoeding

Om onderwijsstagiairs een stagevergoeding van 750 euro per maand te kunnen bieden, is een bedrag nodig van 225 miljoen euro per jaar. In strijd tegen de personeelstekorten roepen sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs de Tweede Kamer op dit bedrag vrij te maken. Deze week behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting.

Het bedrag van 750 euro bij een volledige stageweek is gelijk aan de hoogte van de stagevergoeding bij de Rijksoverheid. Het betalen van een stagevergoeding maakt het aantrekkelijker om te kiezen voor een baan in het onderwijs en studenten worden in een vroeg stadium verbonden aan het primair en voortgezet onderwijs. Wanneer studenten een passende stagevergoeding ontvangen, hoeven zij daarnaast niet ook nog te werken. Daardoor studeren zij sneller af en maken meer studenten hun opleiding af. 

Minister Dijkgraaf en eerdere bewindspersonen hebben het belang van een degelijke stagevergoeding onderkend. Als sociale partners hebben wij ook in de onderhandelaarsakkoorden van de cao’s de wens uitgesproken te komen tot een sectorale stagevergoedingsregeling. Wij willen echter niet dat dit ten koste gaat van het geld dat binnen schoolorganisaties beschikbaar is voor het onderwijs. 
 

Kinderen werken samen aan een tafel, een juf kijkt toe

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten