Nieuws

Professionalisering en Begeleiding Starters en Schoolleiders met 5 maanden verlengd

De ‘Regeling bijzondere bekostiging Professionalisering en Begeleiding Starters en Schoolleiders’ (PBSS) is per 1 augustus 2023 komen te vervallen. Wel heeft OCW onlangs bij de PO-Raad aangegeven dat de bekostiging voor de laatste 5 maanden van 2023 wordt voortgezet. Dit komt neer op een bedrag van ca. €42 per leerling (5/12 * ca. €100 per leerling). 

Het budget dat jaarlijks was gemoeid met de PBSS (ca. €100 per leerling) blijft vanaf 2024 structureel beschikbaar. Eerder heeft de minister aangeven dat dit budget mogelijk zou kunnen worden uitgekeerd aan de onderwijsregio’s, maar tot op heden is nog niet duidelijkheid hoe dit budget structureel wordt ingezet.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten