Nieuws

Rapporteren over resultaten banenafspraak is verplicht

Schoolorganisaties in het funderend onderwijs zijn verplicht om vanaf verslagjaar 2022 te rapporteren over de gerealiseerde banen die vallen onder de banenafspraak. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de resultaten van de banenafspraak in de publieke sectoren.

In het funderend onderwijs worden de cijfers over de realisatie van de banenafspraak niet bijgehouden. Minister Bruins-Slot geeft in haar Kamerbrief wel een algemeen beeld van de activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te geven. De cijfers zijn echter nodig om te kijken of de schoolorganisaties dit voldoende realiseren. OCW heeft aangegeven dat vanaf maart/april 2023 een aantal vragen voor schoolorganisaties in het beleidsportaal XBRL staat over de realisatie van de banenafspraak. Eerder heeft OCW een overzicht gemaakt van alle beleidsinformatie over 2022 die via XBRL moet worden aangeleverd.

Banenafspraak

In de banenafspraak hebben de overheids- en onderwijssectoren uitgesproken dat het belangrijk is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een beter perspectief op een reguliere baan te bieden. Zij kunnen daarmee beter meedoen in de maatschappij. De PO-Raad verbindt zich graag aan het doel van de banenafspraak: de sector primair onderwijs heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid én het gaat deels over de leerlingen uit de sector (bijvoorbeeld van het voortgezet speciaal onderwijs) die hiermee een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

Lees meer over de banenafspraak

Kinderen in de klas met fruit

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten