Nieuws

Handreiking gepubliceerd voor overleg tussen (G)MR en intern toezichthouder

Sinds dit jaar moeten de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van een school minimaal tweemaal per jaar overleg voeren met elkaar. Om bij te dragen aan een zo goed mogelijk contact tussen beide partijen, heeft het project Versterking medezeggenschap hiervoor een handreiking opgesteld.

Door de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is de rol van de (G)MR ten opzichte van de intern toezichthouder op 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum is het verplicht dat de (G)MR minimaal tweemaal per jaar overlegt met de toezichthouder. In de meeste gevallen is dat de Raad van Toezicht (RvT). Hoe wordt dat overleg nuttig voor alle partijen? Welke onderwerpen komen op de agenda? Wie zijn bij het overleg aanwezig? De Handreiking Overleg met de Toezichthouder geeft antwoord op deze vragen en tips om het overleg vorm te geven.

Project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (waaronder PO-Raad en VO-raad, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Met deze handreiking wil het project eraan bijdragen dat het overleg tussen (G)MR en de Raad van Toezicht zinvol wordt voor alle partijen. Beide hebben immers een gezamenlijk belang: bijdragen aan een goed bestuur van de school.

Hulp nodig?

Bent u lid van een (G)MR of OPR of bent u bestuurder en heeft u vragen over medezeggenschap? Over de Wms, de werving van nieuwe leden, het contact met de achterban, de overlegvergadering, het ondersteuningsplan, het taakbeleid of de inzet van personeel? Op www.infowms.nl vindt u veel praktische informatie in de diverse handreikingen en tips. Vindt u niet wat u zoekt, stel uw vraag dan aan de helpdesk van het project Versterking medezeggenschap via het formulier op de website. Het is ook mogelijk een (gratis) Quickstart training aan te vragen, waarin de MR samen met een ervaren medezeggenschapstrainer aan de slag gaat met praktische zaken of meer fundamentele vraagstukken zoals de visie, missie en rol van de MR. In het tweede deel van de training gaan MR en bestuurder/directeur met elkaar in gesprek over de wederzijdse ambities. Er is nog ruimte voor nieuwe aanvragen. Deze worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten