Nieuws

Het jaarverslag gevangen in een pakkend A3

In de Code Goed bestuur hebben de leden van de PO-Raad met elkaar afgesproken dat het jaarverslag actief publiek wordt gemaakt. In de meeste gevallen betekent dit dat de schoolbesturen het bestuursverslag en de jaarrekening op hun website publiceren. Om de informatie echt goed over te brengen en een verdiepend gesprek er over aan te kunnen gaan, kiezen sommige schoolbesturen er voor hun jaarverslag ook op een andere manier te presenteren. Eén daarvan is het schoolbestuur SAAM*.

Al langer maken de scholen van schoolbestuur SAAM* twee keer per jaar een beeldend overzicht van de stand van zaken. Hiermee laten ze aan ouders en andere partners zien hoe de scholen aan onderwijs werken. Schoolbestuurder Sandra Beuving: ,,Het zit in onze filosofie om alles kort en helder te communiceren, het liefst op één A4. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld beleidsplannen. We hebben gemerkt dat je in het officiële jaarverslag zoveel zaken moet melden, dat het voor een buitenstaander niet meer leesbaar is. We hebben daarom nu ook voor een jaarverslag op A3 gekozen.”

Het schoolbestuur heeft voor het samenstellen van de te presenteren gegevens de strategische uitgangspunten als startpunt gebruikt. Eind 2017 zijn bij de fusie uitgangspunten geformuleerd als ‘We doen het samen’ en ‘We stralen en schitteren’. ,,Dat is waar we voor staan. We hebben vanuit daar gekeken welke kengetallen daarbij passen en interessant zijn om te delen met de buitenwereld.”

En dat betekent niet dat er alleen maar rooskleurige cijfers op het document staan. ,,Het doel voor ziekteverzuim van 5% hebben we niet gehaald. Maar dat was wel een van onze doelstellingen, dus deze info staat wel op ons jaarverslag. We hebben de doelstellingen voor volgend schooljaar vastgelegd, en daarmee weten we ook al waar we volgend jaar over gaan rapporteren.” De gekozen getallen en teksten zijn aangeleverd aan het marketingbureau die dit verwerkt heeft in een beeldend A3.

Sociale media

Dit jaarverslag is onder de aandacht gebracht van een ieder die het interessant zou kunnen vinden. Het is via de sociale media verspreid, op het intranet voor de leraren gezet, en gedeeld met belangrijke partners zoals de inspectie en de betrokken gemeentes. Beuving: ,,We kunnen zien dat het veel gelezen is, en we hebben best veel reacties gehad. Bijvoorbeeld leraren geven aan dat ze het fijn vinden, en dat wat hen betreft meer organisaties dit zouden moeten doen.” Tot specifieke inhoudelijke vragen van geïnteresseerden heeft het niet geleid. Bij bespreking op de officiële plekken zijn er uiteraard wel vragen gesteld, zoals met de GMR.

Er zit wel nog wat frustratie bij Beuving rondom het officiële jaarverslag. ,,We hebben de drang om alle officiële documenten zo kort en krachtig mogelijk te maken. Bij het jaarverslag, maar ook de schoolgids, lopen we aan tegen wet- en regelgeving. Er moet vanuit wettelijk oogpunt meer in staan dan wij interessant vinden. We moeten bijvoorbeeld benoemen hoe we stimuleren dat er vrouwelijke leidinggevende zijn. Maar dat is bij onze organisatie geen enkel probleem, we hebben genoeg vrouwelijke leidinggevenden. Soms zijn we dan ook dwars en laten we iets weg.”