Nieuws

Schoolbestuurders pakken de 'Regie op verantwoording'

Wat doen schoolbesturen in het primair onderwijs aan verantwoording en waar kunnen zij nog stappen maken? 16 schoolbesturen werken samen in een actie-leernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs.

Tijdens de regiobijeenkomsten van de PO-Raad in het najaar van 2018 stond het thema verantwoording hoog op de agenda. Na één van de bijeenkomsten in Limburg namen Ingeborg Schrama (QliQ), Kiki Huijnen en Ryszard Kruszel (Movare) het heft in eigen handen. Samen met een aantal andere schoolbesturen willen ze inventariseren wat er al gedaan wordt op het gebied van verantwoording. Wat werkt wel én wat juist niet? Welke goede voorbeelden zijn er in de sector te vinden? Op welke manier kan dit overgedragen worden naar andere schoolbesturen en scholen in de rest van Nederland?

‘Regie op verantwoording’

16 schoolbestuurders denken in het actie-leernetwerk mee over het versterken van verantwoording in de sector. Dit netwerk maakt deel uit van het project ‘Regie op verantwoording’, waarmee de PO-Raad de komende twee jaar werkt aan de ontwikkeling van een verantwoordingsmodel. Hiermee wil de sectororganisatie verantwoording in het primair onderwijs versterken.

Het netwerk van schoolbestuurders wordt bijgestaan door experts op het thema verantwoorden. Zij geven theoretische verdieping aan de bevindingen van de schoolbestuurders. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs en de VO-raad worden betrokken bij het project ‘Regie op verantwoorden’. De Expertgroep Goed Bestuur en de Expertgroep Bekostiging reflecteren op de opbrengsten van het netwerk en fungeren als klankbordgroep.

Ook op andere thema's pakken schoolbesturen de regie. Weten hoe u de regie pakt op onderwijskwaliteit? Kijk dan hier.

Heeft u vragen over het project 'Regie op verantwoording'? Neem dan contact op met beleidsadviseur Isadora Huber.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten