Nieuws

Veel animo voor bijeenkomst intern toezicht en bestuur

Weet u niet precies waar de rol van uw interne toezichthouder begint en eindigt? En waar die van u? Komt het weleens voor dat u op elkaars stoel zit? Dan bent u niet de enige. Op 27 oktober gingen maar liefst 90 deelnemers, zowel bestuurders als toezichthouders, uit Noord-Nederland hierover met elkaar in gesprek. Ook u kunt met hulp van de PO-Raad zo'n bijeenkomst organiseren in uw regio.

De inrichting van het intern toezicht is een kwestie die bij veel schoolbesturen aandacht vraagt. Het ontwikkelen van goed bestuur enerzijds en verantwoorden anderzijds vraagt om een duidelijke rol- en taakverdeling. In de praktijk blijkt dat niet eenvoudig. Daarom organiseert de PO-Raad een aantal bijeenkomsten over de rol van intern toezicht. De eerste bijeenkomst organiseerde de PO-raad in samenwerking met Proloog voor bestuurders en toezichthouders uit Noord Nederland.

De tien geboden voor governance

Bart de Lange, governance expert, ging in zijn inleiding in op hoe het intern toezicht in het po ervoor staat en gaf een korte beschrijving van de rollen van bestuur en toezicht. Hierbij gebruikte hij een analysemodel en een 10-punten-model waarin hij problemen die hij als adviseur veel tegenkomt samenvat. Te denken valt aan gebrekkige kennis van governance, verschil in rolopvatting in Raad van Toezicht of tussen bestuur en toezicht maar ook persoonlijke overtuigingen die goed functioneren in de weg staan. Deze punten geven de toezichthouders handvatten om hun eigen functioneren tegen het licht te houden. Ook gaf De Lange tips over de relatie met het bestuur. Hoe kun je als toezichthouder richting geven aan het proces, en hoe voer je het lastige gesprek met het bestuur als je daarin verschilt van mening.

Goede gesprekken

In de workshops kwam het rapport van de commissie Meurs aan de orde. Er is gediscussieerd over wat zowel bestuurders als toezichthouders nodig hebben om de bestuurlijke taak en de bestuurlijke opgave uit te voeren. Wat zijn de voorwaarden en welke vragen moeten er worden gesteld? Ook de relatie van verzelfstandigd openbaar onderwijs met de gemeente kwam aan de orde.

De middag deed veel stof opwaaien en zorgde voor goede gesprekken tussen de aanwezige toezichthouders en bestuurders. De organisatie kijkt terug op een nuttige en gezellige kennismaking en uitwisseling van ervaringen tussen bestuurders en toezichthouders.

Ook een bijeenkomst organiseren?

Wilt u ook in samenwerking met de PO-Raad een bijeenkomst organiseren over de inrichting van het intern toezicht en de relatie met het bestuur? Neem dan contact op met j.dijkstra@poraad.nl.