Nieuws

Aan de slag met schoolzelfevaluatie en audits

Ruim 30 (bovenschoolse) medewerkers van schoolbesturen volgen op dit moment een scholing in auditing en visitatie via de PO-Raad. De scholing richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden benodigd bij het uitvoerenvan audits en visitaties. Waarom gaan bovenschoolse beleidsmedewerkers en schoolleiders hiervoor in de schoolbanken? En wat levert het hen op? Een verslag aan de hand van interviews met een aantal deelnemers.

Downloads

814.34 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten