Nieuws

Meewerken aan de ontwikkeling van de po/vo benchmark?

Leden van de PO-Raad en VO-raad hebben tijdens de ALV ingestemd met de ontwikkeling van een po/vo benchmark. Wil je meewerken aan de ontwikkeling van de po/vo benchmark? De PO-Raad en VO-raad zoeken bestuurders, controllers en stafmedewerkers die willen bijdragen aan de inrichting van de benchmark. Een waardevolle benchmark komt alleen tot stand als de sector zelf aan het stuur zit en gaat over de invulling.  

De po/vo benchmark vergelijkt prestaties, aspecten van onderwijskwaliteit en inzet van middelen van alle schoolbesturen, waardoor schoolbesturen van elkaar kunnen leren. Met behulp van de benchmark kunnen schoolbesturen een rijker gesprek voeren met schoolteams, GMR, ouders en leerlingen. Dat helpt bij de verantwoording richting intern toezicht en de Onderwijsinspectie. Ook geeft de benchmark een beeld van de sector als geheel en helpt het bij het proactief uitdragen van een eigen verhaal richting maatschappij en politiek. 

Schoolbesturen aan zet 

Samen met bestuurders, controllers en stafmedewerkers kwaliteitszorg werken we aan het prioriteren en definiëren van relevante benchmarkindicatoren per thema.  

Samen zoeken we antwoord op onder meer de volgende vragen: 

 • Wanneer doe je het als school  goed? (Kijkend naar onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en financiën en andere relevante prestatiegebieden) En hoe maken we dit inzichtelijk?  
 • Hoe kunnen we schoolbesturen met elkaar vergelijken? 
 • Welke indicatoren willen we in 2020 vergelijken, hoe definiëren we die, en hoe komen we aan de benodigde informatie? 
 • Hoe zorgen we voor een relevante en realiseerbare benchmark? 

Begin 2020 richten de PO-Raad en VO-raad werkgroepen in rond de thema’s onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering en financiën. Tijdens twee werksessies per thema gaat de sector aan de slag met het samenstellen van een benchmark waar schoolbesturen voor hen relevante inzichten uit kunnen halen.  

Aanmelden voor de werksessies po/vo benchmark 

Wil je meedenken over benchmarking, benchlearning en verantwoording? Of heb je een controller, directeur bedrijfsvoering of adviseur kwaliteitszorg in dienst die het interessant vindt om mee te werken aan de ontwikkeling van de benchmark? Gedurende twee sessies werk je samen met andere schoolbestuurders en stafmedewerkers aan de ontwikkeling van de benchmark. De werksessies worden ingericht volgens een gestructureerd proces. Een korte vragenlijst maakt deel uit van de voorbereiding. De sessies worden georganiseerd door de PO-Raad, VO-raad en externe experts.  

Wil je meewerken aan de benchmarkthema’s onderwijskwaliteit of bedrijfsvoering & financiën en ben je beschikbaar op de onderstaande data? Meld je dan nu hier aan voor de werkgroepen Onderwijs en Bedrijfsvoering en financiën. Aanmelden voor de werkgroep specifiek voor VSO, SO en SBO kan hier. Meer weten over de werksessies? Mail dan Lizette Schoenmaker.

Werkgroep Onderwijs 

 • Woensdag 12 februari 2020 van 13:00 -17.00 uur. Locatie: Aristo, Lunetten. 
 • Woensdag 4 maart 2020, van 13:00-17:00 uur. Locatie: Eenhoorn, Amersfoort. 

Werkgroep Bedrijfsvoering en financiën 

 • Vrijdag 14 februari 2020, van 9:30-13:00 uur. Locatie: Aristo, Lunetten. 
 • Vrijdag 6 maart 2020, van 9:30-13:00 uur. Locatie: Eenhoorn Amersfoort. 

Werkgroep VSO, SO en SBO

 • Woensdag 11 maart 2020, van 14:00-17:00 uur. Locatie: PO-Raad, Utrecht
   

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten