Nieuws

Kabinet houdt vast aan plannen kinderopvang

De Tweede Kamer debatteerde afgelopen woensdag met minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de beoogde stelselherziening kinderopvang. In het debat spraken ze over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en andere uitdagingen die de kabinetsplannen met zich meebrengen.  

De PO-Raad de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) stuurden voorafgaand aan het debat een brief aan de Kamerleden waarin we voorstellen om de toegankelijkheid van de kinderopvang te vergroten, om er zo voor te zorgen dat meer kinderen met een goede start aan de basisschool beginnen en gebruik kunnen maken van de brede talentontwikkeling bij de buitenschoolse opvang.   

Betaalbaarheid in het geding 

De PO-Raad en BMK pleitten in deze brief voor prijsregulering om ervoor te zorgen dat kinderopvang toegankelijk blijft voor de laagste inkomens. Verschillende Kamerleden gaven in het debat aan dat ook zij de toegankelijkheid belangrijk vinden, waaronder de coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. De minister doet daarom onderzoek naar de financieringsvormen en mogelijke oplossingen. Als deze onderzoeksresultaten in maart 2023 naar de Kamer komen, gaan de Kamer en Van Gennip hier verder over in gesprek. In de tussentijd wil de minister geen uitspraken doen. Ze sprak wel de wens uit dat ze geen “excessieve overwinsten” wil die de sector uitstromen.   

Eenvoudig en uitvoerbaar stelsel  

Voor het bouwen van het nieuwe stelsel kiest Van Gennip voor een zogenaamde ‘Greenfieldbenadering’, waarin samengewerkt wordt met meerdere mogelijke uitvoerders. De minister benadrukte in het debat dat zij positief is over deze benadering omdat zo de expertise van meerdere uitvoerders ingezet kan worden. Tegelijkertijd moet over een halfjaar wel duidelijk zijn wie uiteindelijk de uitvoerder wordt.  

Vanuit de sector en verschillende rapporten wordt al lang gepleit voor een eenvoudig en uitvoerbaar stelsel. Om die uitvoerbaarheid te waarborgen wacht de minister de uitkomsten van het Greenfieldtraject af voordat ze verdere stappen zet. Ook laat van Gennip het stelsel zo bouwen dat ook andere keuzes van een volgend kabinet mogelijk zijn. Dit is voor de PO-Raad van belang omdat directe financiering en een inkomensonafhankelijk systeem voor ouders wat ons betreft voorwaardelijk zijn voor de toegankelijkheid van het stelsel.   

Nieuw stelsel vanaf 2025 

Van Gennip liet in het debat weten dat zij nog steeds toewerkt naar een nieuw stelsel in 2025, waarbij ze zoekt naar een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid. De meeste Kamerleden delen deze intentie. Ook wij zien samen met de BMK dat het komende half jaar belangrijk wordt. Wat zijn de resultaten van het Greenfieldtraject en wat komt er uit de onderzoeken? En hoe leiden deze resultaten tot noodzakelijke wijzigingen in het stelsel? Wij blijven benadrukken dat het stelsel toe moet werken naar de stip op de horizon: goede en toegankelijke kinderopvang voor alle kinderen. 

Met dank aan de BMK voor hun input voor dit artikel 

BMK-voorzitter Loes Ypma schreef deze week in NRC dat vertraging van de stelselwijziging ongewenst is en stipte nogmaals het belang van kinderopvang als publieke voorziening aan. Ook de PO-Raad vindt het belangrijk dat de kabinetsplannen doorgang vinden op weg naar toegankelijke kinderopvang voor alle kinderen. 
peuter in kinderopvang

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten