Nieuws

Roep PO-Raad om brede basisvoorziening weerklinkt in Kamer

Ondanks een kamerbrede overtuiging dat er ruimte moet komen voor brede basisvoorzieningen voor jonge kinderen zoals integrale kindcentra (IKC’s), blijft het huidige kabinet erbij dat zij geen stappen in die richting zal zetten. Het wetenschappelijk bewijs is te dun en de kosten zijn te hoog, zei staatssecretaris Dekker (Onderwijs) vandaag in het overleg hierover in de Kamer. Teleurstellend, vindt de PO-Raad.

Diverse partijen, waaronder de Sociaal-Economische Raad, de Onderwijsraad, en ook de PO-Raad, kinderopvangorganisaties en gemeenten pleitten al tijden voor een ontwikkelrecht voor peuters en een betere samenwerking tussen opvang en onderwijs. De PO-Raad was verheugd te horen dat de boodschap van de brief die zij voor dit algemeen overleg aan de Kamer stuurde, door de politieke partijen is opgepakt en stevig weerklonk in de Kamer: maak nu eens echt werk van een goede inrichting van het voorschoolse stelsel en zorg dat wetten en regels die samenwerking in de weg staan, worden weggenomen.

Taskforce

Om te onderzoeken wat hiervoor nodig is, stelde het kabinet onlangs een Taskforce in. In april 2017 ontvangt de Kamer de uitkomsten van deze Taskforce. Kamerleden betwijfelen echter de meerwaarde van dit onderzoek; volgens Kamerlid Van Meenen (D66) is de noodzaak van het verruimen van de wet duidelijk en is het nu ‘gewoon een kwestie van aanpakken’. Zo is het momenteel bijvoorbeeld niet mogelijk dat werknemers in de kinderopvang ook in het onderwijs werken, iets dat onvermijdelijk is in een IKC. D66 heeft een vervolgoverleg aangevraagd, om het kabinet tóch nog voor de nieuwe formatie stappen te laten zetten en de mogelijkheden voor samenwerking te verruimen.


Nieuwe criteria voor onderwijsachterstandsmiddelen 

Wel deed staatssecretaris Dekker de toezegging de Kamer te informeren met een CBS-rapportage over de nieuwe bekostigingssystematiek van onderwijsachterstandsmiddelen. Dit rapport zal dit jaar nog verschijnen. Dekker: ,,Het geld moet terechtkomen waar de echte achterstanden zijn. De nieuwe indicator zal dan ook dynamisch zijn, zodat we kunnen ingrijpen om scheefgroei te voorkomen.’’ Het wordt nog knap lastig om deze informatie vervolgens te koppelen aan de bekostiging, voorspelde Dekker. De PO-Raad pleit daarom voor het onmiddellijk bevriezen van budget voor onderwijsachterstanden, omdat dat budget harder daalt dan het feitelijke aantal leerlingen met achterstanden (zie infographic).

Verder zegde Dekker toe serieus te willen gaan kijken naar verdere specialisatie op het gebied van ‘het jonge kind’ binnen de lerarenopleiding. Dit moet dan wel in lijn zijn met beweging van afgelopen jaren waarbij er juist behoefte was aan breed inzetbare leraren, zei Dekker.