Nieuws

Steeds meer steun voor samenwerking opvang en onderwijs

De roep om kinderopvang en onderwijs beter op elkaar aan te sluiten en kinderopvangorganisaties en scholen makkelijker te kunnen laten samenwerken, groeit. Na de PO-Raad en kinderopvangorganisaties roepen nu ook diverse bestuurders uit kinderopvang, onderwijs en wethouders uit vijftig gemeenten de Tweede Kamer op om dit mogelijk te maken. Zij vinden daarnaast dat alle kinderen recht moeten krijgen op enkele uren kinderopvang per week. De druk op de politiek om dit te regelen, wordt daarmee steeds groter.

De partijen presenteerden vandaag onder de noemer Kindcentra 2020 een boek waarin ze hun plannen uitwerken. Ze vinden dat opvang en onderwijs nu te versnipperd is georganiseerd.

Dat was ook de reden voor de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep om sinds 2013 te pleiten voor één toegankelijke basisvoorziening voor alle kinderen. Daarmee wordt het mogelijk kinderen te laten opgroeien langs een doorgaande ontwikkellijn en krijgen zij een zo goed mogelijke start. Uiteindelijk moet dit uitgroeien tot een voorziening waar alle kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen.

Zo’n voorziening zorgt ervoor dat alle peuters van goede kinderopvang kunnen profiteren en minder kinderen met een achterstand aan de basisschool zullen beginnen. Door de versnippering van voorzieningen moeten ouders met hun kinderen nu bij steeds weer verschillende organisaties aankloppen. Niet alle kinderen kunnen bovendien naar een opvang of peuterspeelzaal omdat dit nu voor veel ouders niet te betalen is.

Belemmerende regels

Om één voorziening te kunnen organiseren, moeten opvang en onderwijs kunnen samenwerken. Wet- en regelgeving staat dat echter in de weg. In maart van dit jaar presenteerden PO-Raad en Brancheorganisatie Kinderopvang daarom hun actieplan Geef kinderen de ruimte. Daarin staan tien actiepunten waarmee de drempels kunnen worden weggenomen.

Ook Kindcentra2020 doet voorstellen voor het aanpassen van wet- en regelgeving. Bij de presentatie van de plannen vrijdag stelden politici van VVD, PvdA, CDA, GroenLinks D66 en SP dat dit zo snel mogelijk geregeld moet worden.

De PO-Raad slaat graag de handen ineen met Kindcentra 2020 om wettelijk ruimte te scheppen voor samenwerking van onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

Andere plannen

Ook de Onderwijsraad adviseerde in juli nog een einde te maken aan de versnippering van voorschoolse voorzieningen.

Het kabinet presenteerde daarnaast in september plannen om peuters recht te geven op twee keer per week drie uur peuterspeelzaal of kinderopvang. Dat is een stapje in de goede richting maar volgens de PO-Raad gaat dit plan nog niet ver genoeg omdat slechts een beperkt deel van de peuters hiervan kan profiteren.