Nieuws

Evaluatie OSO: Scholen geven OSO een 7

Het algemene rapportcijfer dat gebruikers OSO geven, is een 7. Ook over hun administratiesysteem zijn ze tevreden, blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek OSO 2015/2016. Opvallend is dat veel scholen naast OSO ook andere manieren gebruiken voor de overdracht van het overstapdossier.

In de maanden mei en juni 2016 heeft The Choice in opdracht van Kennisnet inzichtelijk gemaakt in hoeverre de gebruikers tevreden zijn over OSO. 1.620 medewerkers van verschillende scholen in het basis-, voortgezet-, en speciaal- en praktijkonderwijs hebben hiervoor de enquête ingevuld. OSO is een publieke dienst van PO-Raad en VO-raad die door Kennisnet wordt uitgevoerd.

Uit de evaluatie blijkt dat 85% van de bevraagden gebruik maakt van OSO. Echter, naast OSO wordt het overstapdossier nog op andere manieren verstuurd, namelijk via papier, het DOD en per mail. Dit leidt tot frustratie van scholen. Het uitzetten van het DOD in het kader van de overdracht van leerlinggegevens per 1 januari 2017 zal helpen om de diversiteit in manieren van uitwisselen te beperken.

Het meest te spreken zijn gebruikers over de inhoud (volledigheid) van het overstapdossier. Als sterke punten van OSO geven ze vooral het gebruiksgemak, vermindering van werkdruk, tijdsbesparing en de integratie binnen het LAS/RI als meest positief aan.

Aandachtspunten zijn vooral van technische en inhoudelijke aard: verkeerde invoer en/of foutieve gegevens bij de verstrekkende school, leidt tot foutieve informatie bij de ontvangende school. Daarnaast blijkt het lastig te achterhalen waar binnen OSO fouten worden gemaakt en door wie: de verstrekker of de ontvanger?

In 2017 zal de focus van OSO liggen op het efficiënt gebruik van OSO binnen de scholen de regio’s. Op dit moment onderzoeken we hoe regio’s het beste ondersteund kunnen worden bij het gebruiken van OSO. Daarnaast heeft OSO regelmatig overleg met de leveranciers, waarbij een verbetering van technische problemen wordt besproken.

Ook OSO gebruiken voor het uitwisselen van leerlinggegevens?

Voordat OSO in de regio gebruikt kan worden, dienen scholen aangesloten te zijn op OSO. Dit is de eerste stap in het proces. Hierna dienen er regionale afspraken gemaakt te worden. Voor ondersteuning bij de inzet van OSO kun je terecht bij de servicedesk van de leverancier van jouw administratiesysteem of bij de servicedesk van OSO. Telefoon: 0800 – 321 22 33 of e-mail: servicedesk@oso-od.nl.