Nieuws

Hoe tevreden zijn scholen over Overstapservice Onderwijs?

96 Procent van alle scholen gebruikt Overstapservice Onderwijs (OSO) voor het overdragen van leerlingdossiers. Dat blijkt uit het tevredenheidsonderzoek OSO 2017/2018. De tevredenheid van gebruikers over OSO is met rapportcijfer 6,9 constant gebleven. Gebruikers ervaren de veiligheid en snelheid van de overdracht als meest plezierig. OSO werkt goed, maar kan op punten beter.

In mei en juni 2018 heeft The Choice in opdracht van Kennisnet inzichtelijk gemaakt in hoeverre gebruikers tevreden zijn over OSO. 1.933 medewerkers van verschillende scholen in het basis-, voortgezet-, speciaal- en praktijkonderwijs hebben hiervoor de enquête ingevuld. OSO wordt gebruikt wanneer leerlingen overstappen naar een andere school.

De leerlingdossiers kunnen met OSO makkelijk worden overgedragen. Voordelen zijn veiligheid en snelheid van gegevensoverdracht. Gebruikers zijn ook (zeer) tevreden over de inhoud van het overstapdossier. Wat gebruikers frustreert, is dat niet alle scholen met OSO werken en dat het niet altijd feilloos werkt.

Verbetersuggesties en acties

Gebruikers geven in de enquête suggesties voor het vergroten van gebruiksgemak. Daarnaast willen gebruikers dat de inhoud van het overstapdossier wordt uitgebreid. Hiervoor is OSO het afgelopen jaar een project gestart: het vernieuwen van de OSO-standaard op het gebied van de onderwijsondersteuning.

De verbetersuggesties worden op de jaarlijkse roadmap van OSO opgenomen en onderzocht en besproken met de leveranciers, scholen, de PO-Raad en VO-raad en een jurist. Sommige verbetersuggesties kunnen vanwege juridische redenen niet worden ingewilligd. De roadmap van OSO biedt inzicht in alle wensen en de beargumenteerde besluiten die daarover zijn genomen.

OSO is een initiatief van PO-Raad en VO-raad.