Nieuws

Subsidieregeling Verbinding po – vo binnenkort van start

De overgang van het po naar het vo is een belangrijk en kwetsbaar moment in een schoolloopbaan. Een goede samenwerking met duidelijke afspraken tussen po en vo bevordert de ontwikkelingen van leerlingen. Een goede doorstroom is dan ook van groot belang, voornamelijk voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Zo blijkt dat de leerprestaties en welbevinden vaker dalen na de doorstroom van het po naar het vo.

Vanaf het schooljaar 2024-2025 gaat de subsidieregeling Verbinding po-vo van start, die de subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo opvolgt. De subsidieregeling is beschikbaar voor scholen die samenwerken in een coalitie van minimaal twee basisscholen en één middelbare school. Scholen voor speciaal onderwijs kunnen ook deelnemen aan een coalitie. 
De subsidieregeling wordt naar verwachting begin februari 2024 gepubliceerd. 
 

Doorstroom