Nieuws

Kansengelijkheid met doorstroomprogramma’s po-vo? Vraag subsidie aan

Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat niveau ook zo veel mogelijk vasthouden, kunnen basisscholen en middelbare scholen gezamenlijk een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo.

Deze programma’s zijn bedoeld voor leerlingen die bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs een hoger niveau aankunnen en dat ook willen, maar deze ambitie minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten kunnen realiseren. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit hun omgeving minder steun hebben ontvangen. Doorstroomprogramma’s dragen daarmee bij aan kansengelijkheid.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een doorstroomprogramma zich in ieder geval richten op cognitieve en/of metacognitieve vaardigheden van de leerlingen, op hun thuissituatie, op ouderbetrokkenheid en omgevingsfactoren.

De subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan Gelijke Kansen dat in 2016 door het kabinet is opgezet om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen.
Voor de doorstroomprogramma's trekt het ministerie van Onderwijs in totaal ruim zestien miljoen euro uit. Per deelnemende leerling is dit jaar duizend euro beschikbaar, met een maximum van 124 leerlingen per doorstroomprogramma po-vo.

Subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen tot 31 mei 2019 worden ingediend via een aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op deze website vindt u ook meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure.

Voor inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van doorstroomprogramma’s kunt u een e-mail sturen aan info@voortgezetleren.nl.