Nieuws

Pilot 10-14 scholen wordt uitgebreid

Dit schooljaar groeit het aantal tienerscholen. Minister Slob (Onderwijs) heeft goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de pilot. Op de zogenaamde 10-14 scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn. Op deze manier is het maken van de stap naar de middelbare school minder groot en is er meer tijd is om talenten en vaardigheden van leerlingen te ontdekken.

Op de 10-14 scholen worden leerlingen tussen de 10 en 14 jaar door een team van docenten uit het primair en voortgezet onderwijs in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar de middelbare school. Hierbij volgen zij een persoonlijke leerroute, met veel aandacht voor talent- en persoonsontwikkeling. Leerlingen krijgen meer tijd om te kijken wat bij hen past en op deze manier is de overgang naar de middelbare school minder rigide. Ook voor leerlingen met een taalachterstand of problemen thuis kan de tienerschool een uitkomst zijn.

Wat vindt de PO-Raad?

De PO-Raad vindt het goed dat 10-14 onderwijs meer ruimte krijgt van minister Slob. De doorlopende leerlijn versoepelt de overgang naar de middelbare school en helpt daarmee kansenongelijkheid tegen te gaan. De PO-Raad maakt samen met de VO-raad, de Onderwijsinspectie en kwartiermakers 10-14 onderwijs deel uit van de regiegroep van de pilot 10-14 scholen. Indien deelnemende scholen tegen knelpunten in wet- en regelgeving aanlopen ontvangen zij advies van de regiegroep.

Monitoringsonderzoek

Vorig schooljaar zijn al zes 10-14 scholen van start gegaan, daar worden nog eens zes scholen aan toegevoegd. De deelnemende scholen werken binnen de huidige wettelijke kaders en ontvangen hiervoor geen extra financiƫle middelen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De scholen die meedoen aan de pilot nemen ook deel aan een monitoringsonderzoek, waarbij wordt gekeken naar de successen en belemmeringen van de pilot. Dit najaar komt de eerste rapportage van dit onderzoek beschikbaar en in 2020 verschijnt het eindrapport. Op basis hiervan bekijkt het ministerie of de wet- en regelgeving onnodige belemmeringen opwerpt voor de verbetering en effectiviteit van het 10-14 onderwijs en worden de regels indien nodig aangepast.