Nieuws

Subsidie voor doorstroomprogramma’s po/vo

Om gelijke kansen te bevorderen en de overgang naar het voortgezet onderwijs te verbeteren stelt het ministerie van OCW 18 miljoen euro beschikbaar. Schoolbesturen kunnen tot en met 30 april 2023 subsidie aanvragen voor de Doorstroomprogramma’s po-vo. 

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan leerlingen met hoogopgeleide ouders. Ook blijken zij minder goed te presteren in het voortgezet onderwijs. Door deelname aan een doorstroomprogramma vergroten zij hun kennis en vaardigheden, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen. 

Hoogte subsidie

Schoolbesturen ontvangen per deelnemende leerling 1000 euro. Er geldt een maximum van 124.000 euro per aanvraag.

Meer informatie

Lees meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op de website van DUS-I. 

 


 

jongeren lopen op schoolplein voortgezet onderwijs