Nieuws

Volkskrant: 'CBP: Leerling toch gebaat bij vroege schoolkeuze'

Onderzoek van het Centraal Planbureau wijst uit dat leerlingen in het primair onderwijs beter presteren wanneer ze les krijgen met klasgenoten van het zelfde niveau. Dat schrijft de Volkskrant vandaag. Het CPB lijkt daarmee te pleiten voor het invoeren van parallelklassen: bijvoorbeeld één groep 6 voor kinderen van een hoger niveau, en één groep 6 voor kinderen van een lager niveau in één school. 

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad zegt in de krant dat ze het heel onwenselijk vindt om kinderen al op zulke jonge leeftijd te selecteren op hun niveau. Het geeft kinderen verkeerde signalen, vindt Den Besten: 'Jij bent niet goed genoeg voor die klas, je vriendje is veel beter.' 

Het primair onderwijs moet alle leerlingen op alle niveaus kunnen bedienen, vervolgt ze. Het belangrijkste is dat leraren hun lessen kunnen afstemmen op verschillende niveaus in één klas en kunnen differentiëren.