Nieuws

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor (v)so en sbo vereenvoudigd

Goed nieuws voor het gespecialiseerd onderwijs. Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kan vanaf nu via één formulier. Dit draagt bij aan minder administratieve lasten voor de scholen. Samen met onder andere de Sectorraad GO heeft de PO-Raad zich hier hard voor gemaakt. De sectorvereniging roept scholen en samenwerkingsverbanden op om gebruik te maken van het formulier.   

Scholen worden nu nog te vaak geconfronteerd met verschillende formulieren en verschillende eisen als het gaat om aan te leveren stukken. Dit zorgt voor onnodige werkdruk. De komst van het nieuwe formulier moet hier verandering in brengen. Komend jaar wordt dit formulier verwerkt in de Overstapservice Onderwijs (OSO), dan wordt het nog eenvoudiger een aanvraag in te dienen. Tot die tijd kunnen scholen en samenwerkingsverbanden gebruik maken van het ontwikkelde format. Zo kan er ervaring worden opgedaan en kunnen de ‘kinderziektes’ eruit gehaald worden. 

Het formulier is ontwikkeld in samenwerking tussen OCW, sectororganisaties, vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, scholen en ouders. In 2020 werkte de PO-Raad, Sectorraad GO, VO-raad en het ministerie van OCW al aan een landelijk aanvraagformulier voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.  

Meer info?

Download het formulier.

vragenlijst

Downloads

DOCX, 140.53 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten