Nieuws

Diploma voor alle vso-leerlingen

Voortaan krijgen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een schooldiploma. Minister Slob (Onderwijs) wil de leerlingen meer erkenning geven. Onlangs werd al aangekondigd dat ook alle leerlingen van het praktijkonderwijs een diploma krijgen. 

Belangenvereniging LECSO (Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs) pleit er al langer voor om alle vso-leerlingen een schooldiploma te geven. Vso-leerlingen die een traject volgen gericht op vervolgonderwijs, kregen al een diploma. Daarnaast kent het vso de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding. Deze leerlingen kregen tot nu toe enkel een getuigschrift of certificaat voor hun ontwikkelde vaardigheden, maar geen officieel diploma, omdat zij geen landelijk examen afleggen.

,,Alle leerlingen verdienen een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd", zegt de minister in een persbericht. ,,Daarom gaan we ervoor zorgen dat ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs voortaan een schooldiploma krijgen."

Omdat hiervoor een wetgevingstraject moet worden doorlopen, krijgen leerlingen waarschijnlijk pas in het schooljaar 2021-2022 voor het eerst een diploma.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten