Nieuws

Kennisbank psychische stoornissen voor leerkrachten geopend

Speciaal voor leerkrachten in het basisonderwijs heeft het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie haar site uitgebreid. Leerkrachten vinden hier belangrijke informatie over bijvoorbeeld autisme, angst, depressie en gedragsstoornissen. Op welke signalen in het gedrag kun je letten? Wat zijn de do’s en don'ts in de klas?

Veel leerkrachten hebben in de klas te maken met een leerling met psychische problematiek. Vijf procent van de kinderen heeft serieuze psychische problemen. Drie procent is daarvoor in behandeling bij een psycholoog, orthopedagoog of kinderpsychiater. Goed onderbouwde kennis over de problemen kan leerkrachten helpen in het begeleiden van deze leerlingen en het omgaan met de problemen in de klas.

Webpagina’s Leer-Kracht

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie publiceert wetenschappelijke kennis voor verschillende doelgroepen: professionals in de jeugdzorg, ouders, jongeren, gemeenten en – nu dus ook – leerkrachten. De webpagina’s voor leerkrachten zijn ontwikkeld in het kader van het project Leer-Kracht van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ). De kennis wordt continu aangevuld en uitgebreid.