Nieuws

Sectorraad GO en PO-Raad: geef ruimte tot nieuwe wet financiering van zorg in onderwijstijd

De Sectorraad GO en de PO-Raad vragen de Tweede Kamer ruimte te bieden aan de sector voor het organiseren van samenwerking in de geest van de nieuwe wetgeving voor financiering van zorg in onderwijstijd. Op 31 mei debatteert de Kamer over de uitwerking van het kabinetsbesluit om te komen tot een betere financiering van zorg in onderwijstijd voor kinderen met complexe problematiek op gespecialiseerde scholen in cluster 3 en 4.

In een brief aan de Tweede Kamer laten de raden weten dat ze blij zijn met kabinetsbesluit en de voorgestelde uitwerking hiervan in het onderzoeksrapport Naar Collectieve financiering in onderwijstijd. Met de voorgenomen wetgeving sluiten zorg en onderwijs beter op elkaar aan en verlagen we de administratieve lastendruk waardoor er meer tijd naar de leerlingen kan gaan. En dat niet met extra geld, maar door het beter en efficiënter te organiseren.

Voorafgaand aan het Kamerdebat en het vervolg van het wetgevingstraject geven de Sectorraad GO en de PO-Raad twee adviezen mee:

  1. Kies voor het brede scenario

    Het brede scenario doet wat ons betreft als enige echt recht aan de afspraak in het regeerakkoord omdat dit scenario het volledige terrein bestrijkt waarop nu zorg in school wordt georganiseerd. Kiezen voor een van de andere scenario’s zal nog steeds leiden tot te veel willekeur en afhankelijkheid van tijdelijke en ingewikkelde constructies, terwijl een brede structuur juist orde brengt.

  2. Geef het onderwijs maximale ruimte tot aan de nieuwe wet

    Het proces om tot nieuwe wettelijke kaders te komen vraagt de nodige tijd. We vragen voor de tussenliggende periode daarom maximale ruimte om in de geest van de nieuwe wettelijke kaders in de regio de samenwerking te organiseren. Zo kunnen meer leerlingen en medewerkers alvast van de nieuwe wet profiteren.

Lerares helpt leerlinge met tekenen

Downloads

Brief Sectorraad GO en PO-Raad voor debat Zorg en Onderwijs (juni 2023)
PDF, 122.93 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten