Nieuws

Ook dit jaar compensatieregeling voor vso-scholen rondom eindexamens


Scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen compensatie voor maatregelen bij de eindexamens 2022. De bonden en raden hebben afspraken rondom de vergoeding per medewerkers vastgelegd in een convenant. 

Vorig jaar kregen scholen uit het vo, vso en vavo compensatie voor maatregelen bij de eindexamens 2021. Omdat het aantal tweede herkansingen lager uitviel dan vooraf geschat, was de vooraf verstrekte bekostiging te hoog. Hierdoor is de compensatie dit jaar lager. Alle vso-scholen (diplomakandidaten met uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het laatste leerjaar) krijgen als aanvullende bekostiging 91 euro per eindexamenkandidaat. Deze vergoeding is voor medewerkers die extra werklast hebben in verband met een derde tijdvak op school en de tweede herkansingsmogelijkheid. 

Voor vso-scholen met een eigen examenlicentie in de regio Midden geldt dat zij 173 euro per kandidaat extra ontvangen. Dit geldt ook voor scholen op de Waddeneilanden die gelijk met regio Midden de vakantie starten. Hiermee kunnen zij medewerkers vergoeden voor werkzaamheden in de eerste week van de zomervakantie, die in de regio Midden eerder begint. 

Convenant

Om de compensatie om te zetten naar een vergoeding voor de medewerkers is door sociale partners opnieuw een convenant opgesteld. 
Belangrijkste punten hierin:

  • een vaste beschikbaarheidsvergoeding, gecombineerd met een vergoeding voor het aantal gewerkte dagen in de vakantie voor de regio Midden;
  • een ruime mogelijkheid tot eigen invulling door de scholen voor de vergoeding aan medewerkers inzake de extra werklast;
  • instemming (P)MR voor de keuzes door de school.
  • De compensatie wordt uitgekeerd op basis van het definitieve aantal ingeschreven eindexamenkandidaten. Dit gebeurt in het najaar van 2022 en wordt automatisch door het Rijk verstrekt. 

Meer lezen?

Meer informatie vind je op de website van het ministerie van OCW 

 

 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten