Nieuws

Schooldiploma voortgezet speciaal onderwijs in 'Mijn diploma’s'

Vanaf juni 2023 worden schooldiploma’s die behaald zijn in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en in het praktijkonderwijs (pro) opgenomen in Mijn diploma’s.

Leerlingen kunnen via Mijn DUO hun diplomagegevens raadplegen en een uittreksel downloaden. In het vso gaat het bij het schooldiploma om leerlingen die zijn ingedeeld in dagbesteding of arbeidsmarkt. Het uittreksel is een officieel bewijs dat leerlingen succesvol het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs hebben doorlopen. Pro- en vso-scholen ontvangen binnenkort een mailing met meer informatie.

Kijk op Mijn diploma’s voor meer informatie

Foto

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten