Nieuws

Duimregeling vervalt voor leerlingen die staatsexamen doen

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die staatsexamen doen mogen in 2024 geen resultaat meer wegstrepen voor het bepalen van de uitslag. De duimregeling komt hiermee te vervallen laat minister Mariëlle Paul aan de Tweede Kamer weten. Met deze regeling werden staatsexamenkandidaten gecompenseerd voor de opgelopen achterstanden in coronatijd.

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs vindt de duimregeling niet langer een passende maatregel, omdat de waarde van het staatsexamendiploma vergelijkbaar moet blijven met een regulier vo-diploma of het vavo-diploma. Binnen het reguliere voortgezet onderwijs zijn de coronamaatregelen met betrekking tot de bepaling van de uitslag al in 2023 komen te vervallen. 

Bij het besluit om de duimregeling te stoppen wijst de minister op het cohortonderzoek Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hieruit blijkt dat kandidaten die met de inzet van de duimregeling zijn geslaagd minder goed presteren in het vervolgonderwijs. De minister is van mening dat alle examenkandidaten een zo eerlijk mogelijke kans moeten krijgen in het vervolgonderwijs. 

De duimregeling was alleen voor staatexamenkandidaten die opgingen voor het diploma en een resultaat inbrachten uit een coronajaar (2020, 2021 en 2022). Kernvakken konden niet worden weggestreept.
 


 

Een legklaslokaal met een stoel en bureau

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten