Nieuws

Verlenging toelaatbaarheidsverklaringen in gespecialiseerd onderwijs

De toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) die dit jaar her-beoordeeld moeten worden, kunnen eenmalig verlengd worden tot uiterlijk 31 juli 2022. Dit schrijven PO-Raad, Sectorraad GO, Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo aan de samenwerkingsverbanden en de scholen voor gespecialiseerd onderwijs. De partijen hebben hierover afspraken gemaakt met het ministerie van OCW.

De administratieve lasten die voortvloeien uit de aanvraag voor een TLV-verlenging beschouwen veel gespecialiseerde scholen als te zwaar in deze tijden van pandemie. De betrokken partijen zijn daarom met elkaar in overleg getreden over mogelijke oplossingen. De samenwerkingsverbanden begrijpen de wens van het gespecialiseerd onderwijs. Veel samenwerkingsverbanden hebben hierover al regelingen of maatwerkafspraken gemaakt met scholen waardoor TLV-verlengingen niet aan de orde zijn, dan wel tijdig en met weinig administratieve lasten kunnen worden afgerond.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs (voor primair én voortgezet onderwijs) kunnen TLV’s, die een door het gespecialiseerd onderwijs in BRON geregistreerde einddatum hebben van 31 juli 2021, eenmalig verlengen met maximaal één jaar tot 31 juli 2022. Daarna is vooralsnog alles weer zoals het eerder was.

Leerlingen, ouders/verzorgers en scholen kunnen in deze periode wel een hernieuwde beoordeling van de TLV aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als leerlingen of ouders/verzorgers het niet eens zijn met de verlenging. Of wanneer de school denkt dat wijziging van de bekostigingscategorie nodig is voor een specifieke TLV.

Indien een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), vanwege met de pandemie samenhangende beperkingen in de uitstroom naar arbeid, langer binnen het VSO verblijft dan voorzien, leidt dit tot een langere looptijd van de TLV. Indien daarvoor een verlenging van een TLV nodig is, worden samenwerkingsverbanden daar financieel voor gecompenseerd binnen het Nationaal Programma Onderwijs. De uitwerking van deze afspraak volgt in de komende maanden.

Partijen hebben verder afgesproken om op een ander moment de procedures rond de aanvraag en beoordeling van TLV’s breed te willen evalueren. Hierover gaan ze in de tweede helft van 2021 met elkaar in gesprek.

Downloads

2021, 1010.85 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten