Nieuws

Meld je aan voor het toetsen van de nieuwe conceptkerndoelen

Concreter geformuleerd met een vaste opbouw, dat zijn de nieuwe conceptkerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. In 2024 worden de nieuwe conceptkerndoelen getoetst in de praktijk. Scholen die interesse hebben kunnen zich hiervoor aanmelden.

De nieuwe conceptkerndoelen omschrijven wat iedere leerling eind groep 8 en aan het eind van de onderbouw in het voortgezet onderwijs moet kennen, kunnen en ervaren. Deze doelen gelden ook voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Voor leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn of een meervoudige beperking hebben, ontwikkelt SLO parallel functionele kerndoelen.

De conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid en burgerschap worden in november 2023 opgeleverd. De leergebieden voor moderne vreemde talen, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur en bewegen en sport volgen in 2024.

Conceptkerndoelen beproeven

In 2024 worden de conceptkerndoelen beproeft. Als je meedoet kom je meer te weten over de conceptkerndoelen, ga je erover in gesprek en kun je jouw mening geven. De fase van beproeven bestaat uit acht regiobijeenkomsten. Na de bijeenkomst ga je aan de slag met een praktijkopdracht over de  conceptkerndoelen, waardoor de opgedane kennis over gedragen kan worden aan collega’s. Ook ga je naar huis met praktische tips en materialen waarmee je de feedback van je collega’s op kan halen. Scholen kunnen hun interesse kenbaar maken via actualisatiebeproeven@slo.nl.

Terugdringen overladenheid curriculum

De PO-Raad is positief over de ontwikkeling van nieuwe kerndoelen. Een geactualiseerd, concreet curriculum helpt scholen en onderwijsprofessionals bij het geven van goed onderwijs. Wel benadrukt de sectorvereniging het belang van het bewaken van samenhang tussen de kerndoelen om zo de overladenheid van het huidige curriculum terug te dringen. 

Meer info? 

Download het boekje conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde. Dit boekje is bedoeld voor alle geïnteresseerden en specifiek leraren en schoolleiders. Of lees de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde.  

Klas luistert naar de juf

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten