Nieuws

Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne 

Om schoolleiders, bestuurders en gemeenten te ondersteunen bij het bieden van onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne, heeft het ministerie van OCW een handreiking gelanceerd. Deze handreiking biedt handvatten en kaders rondom de invulling van onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met LOWAN, de VNG, de VO-raad en de PO-Raad. 

De handreiking is een aanvulling op de Wet en regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden. Deze noodwet is sinds 14 juli 2022 van kracht. 

Subsidie voor kennisdeling

Ook stelt het Rijk 3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuwkomersscholen en Internationale Schakelklassen (ISK). Met deze subsidie worden zij gestimuleerd om hun expertise met andere scholen te delen. Voor het primair onderwijs is er 2,5 miljoen euro beschikbaar en voor het voortgezet onderwijs 0,5 miljoen euro. Naar verwachting wordt de subsidieregeling in het najaar gepubliceerd. Het ministerie geeft aan dat scholen wel al kunnen starten met het delen van expertise, omdat gemaakte kosten vanaf maart 2022 onder de regeling vallen. 

LOWAN organiseert webinars

Op donderdag 8 september en maandag 12 september organiseert LOWAN twee webinars over de subsidieregeling. Deze webinars zijn speciaal voor scholen die de expertise in huis hebben en andere scholen willen gaan ondersteunen. Tijden van de webinars zijn van 15.30 tot 16.30 uur. Nadere info volgt nog maar noteer deze data alvast in je agenda. 

Meer informatie?

Download de handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne 
 

 

Geverfd raam Oekraïne

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten