Nieuws

Motie GroenLinks over onderwijs voor vluchtelingenkinderen aangenomen

Een motie van Groenlinks-Kamerlid Klaver over het adequaat voorzien in onderwijs voor vluchtelingenkinderen, is gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen. GroenLinks verzoekt het kabinet in deze motie om met voorstellen te komen, zodat scholen het onderwijs voor deze kinderen goed kunnen organiseren. De partij vraagt om daarvoor het benodigde budget vrij te maken.

Het verzoek sluit naadloos aan bij de oproep van de PO-Raad om een bestuurlijke tafel te organiseren met alle partijen die betrokken zijn bij de komst van asielkinderen. De sectororganisatie luidde eerder al de noodklok over het feit dat veel basisscholen totaal niet zijn voorbereid op de komst van grote aantallen asielkinderen. Zij is dan ook verheugd over het feit dat de motie is aangenomen.