Nieuws

Oppositie blijft bezorgd om asielzoekersscholen

GroenLinks en PvdA stellen kritische vragen aan minister Arie Slob (Onderwijs) over de financiële gevolgen van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid voor asielzoekersscholen. Dit naar aanleiding van de reactie van de minister op een artikel in NRC Handelsblad, waarin de PO-Raad waarschuwde dat het nieuwe achterstandenbeleid een financiële strop wordt. Er zijn 140 scholen met veel nieuwkomers die er gezamenlijk € 10,9 miljoen op achteruitgaan. Zo’n dertig scholen moeten twee fte of meer leerkrachten bezuinigen.

,,Is het in het kader van gelijke kansen niet van belang dat juist deze scholen worden ontzien bij de herverdeling van onderwijsachterstandsmiddelen?”, vragen de partijen aan de minister. Zij wijzen erop dat een groot deel van het achterstandenbudget is weggelekt door de oude gewichtenregeling. De PvdA vraagt: Wat doet de minister met de wens van de PO-Raad dat eerst het weggelekte geld terug moet worden gebracht in de te verdelen pot, omdat de uitwerking van de nieuwe verdeling anders slechts neerkomt op het verdelen van de armoede?

Aanvullende bekostiging

Minister Slob noemt in zijn reactie op het NRC-artikel de verschillende andere bedragen die nieuwkomersscholen ontvangen. Groenlinks en PvdA merken terecht op dat de aanvullende bekostiging voor nieuwkomers echter alleen voor de eerste twee jaar is dat het kind naar school gaat. ,,Deelt de minister de observatie dat kinderen vaak langer de tijd nodig hebben om de achterstand in te halen?”, vragen de fracties. Zij vragen of de bekostiging hier niet op aangepast moet worden, zeker nu voor veel scholen de onderwijsachterstandsmiddelen wegvallen.  

Schuiven met middelen om school in stand te houden

Beide partijen noemen het argument dat de PO-Raad ook in haar eigen berichtgeving aanhaalde, namelijk dat asielzoekersscholen door hun sterk wisselende populatie zelden functioneren als zelfstandige locatie. Daardoor lopen ze veel toeslagen mis. Veel besturen gebruiken daarom noodgedwongen geld dat bestemd is voor andere scholen om asielzoekersscholen in stand te houden. De partijen willen van de minister weten of hij dit beeld herkent.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten