Nieuws

Bekostigingsbedragen NPO bekend

Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) komt volgend schooljaar zo’n € 700 per leerling en € 250 per eenheid achterstandspunt beschikbaar. Voor het (v)so liggen deze bedragen hoger. Dat maakte demissionair minister Slob vandaag definitief bekend.

Slob heeft naar aanleiding van het Kamerdebat over het NPO op 7 juni een brief verstuurd naar de Tweede Kamer. Daarin staan de definitieve bedragen die scholen in 2021/2022 in het kader van het NPO ontvangen.

Basisonderwijs

  • Circa € 700 per leerling
  • Circa € 250 per eenheid achterstandspunt

Bij de berekening wordt uitgegaan van de achterstandsscore zoals die gehanteerd wordt voor het berekenen van het OAB budget.

Speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

  • Circa € 1.050 per leerling in het speciaal basisonderwijs
  • Circa € 1.400 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • Circa € 500 per CUMI-leerling, boven het aantal van 4 CUMI-leerlingen

Tijdelijke arbeidsmarkttoelage

Bovenop deze bedragen komt in het kader van het NPO ook extra geld beschikbaar voor een tijdelijke arbeidsmarkttoelage voor scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand. Wat dit concreet betekent voor deze scholen is nog niet bekend, omdat het overleg hierover nog plaatsvindt.

Tool komt beschikbaar

Op 30 juni publiceert OCW op de website www.nponderwijs.nl een tool aan de hand waarvan je per school kunt berekenen hoeveel NPO-bekostiging die in 2021/2022 ontvangt. Scholen worden hierover ook per brief geïnformeerd. Deze bekostiging staat los en komt dus bovenop de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en de subsidieregeling extra hulp voor de klas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten