Expertise

Het onderwijsresultatenmodel: wat, waarom en hoe?

Door zelf ambitieuze doelen te stellen voor de leerresultaten, kunnen scholen er voor zorgen dat hun leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs. Een hulpmiddel hierbij is het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs. 

Wat? 

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel is sinds schooljaar 2020-2021 in gebruik. Hiermee bekijkt de inspectie of leerlingen genoeg geleerd hebben en klaar zijn voor de stap naar het voortgezet onderwijs. Het model gaat uit van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen en gebruikt een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Het CBS berekent deze weging, die beter rekening houdt met de verschillen tussen leerlingenpopulaties dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. 

Waarom? 

Het onderwijsresultatenmodel maakt inzichtelijk hoe scholen ervoor staan ten opzichte van hun vergelijkingsgroep en de zogenaamde signaleringswaarde. De inspectie hanteert deze  waarde als ondergrens om te zien of het kwaliteitsniveau op orde is. Maar het is meer dan een instrument van de inspectie.  Scholen en besturen kunnen er ook zelf mee aan de slag. Zo zien ze hiermee of ze de resultaten halen die ze mogen verwachten. En hoe ze het doen ten opzichte van anderen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.

Hoe? 

Scholen en besturen kunnen zelf aan het werk met het onderwijsresultatenmodel. Zo krijgen ze beter zicht op hun eigen situatie en bepalen ze of extra acties nodig zijn.  Gaat het goed (genoeg)?  Of is het nodig om ambitieuzere doelen te stellen?  Scholen kunnen kijken naar de algemene tendens in hun schoolresultaten. Maar het is ook mogelijk om in detail te zien hoe hun leerlingen scoren op de referentieniveaus van de vakgebieden lezen, taalverzorging en rekenen afzonderlijk. Zij kennen hun eigen situatie het best. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten